poniedziałek, 23 czerwca 2014

KONFERENCJA NAUKI, BIZNESU, ADMINISTRACJI I ŚRODOWISK CHRZEŚCIJAŃSKICH „LABOR OMNIA VINCIT – KRAKÓW 2014”.

WSPÓLNA KONFERENCJA NAUKI, BIZNESU, ADMINISTRACJI I ŚRODOWISK CHRZEŚCIJAŃSKICH „LABOR OMNIA VINCIT – KRAKÓW 2014”.
Konferencja o wartości, godności pracy i wyzwaniach współczesnego rynku
w życiu i rozwoju osobowego człowieka odbyła się dnia  14.06.2014r., w gmachu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Uroczystego otwarcia dokonali: Metropolita Krakowski kard. Stanisław. Dziwisz oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej Wł. Kosiniak-Kamysz. 
Następnie rozpoczęły się sesje wykładowe.
Osobiście skupiłem się na trzech zagadnieniach:
Wartości Pracy  Wyzwania Rynku Pracy Praca, Pieniądze, Godność.
Prelegenci swoje wypowiedzi opierali na osobistych dociekliwych badaniach, więc nie była to tylko teoria ale opinie zebrane z codziennego życia. Opracowania prezentowały wysoki poziom, dotykały szczegółowo trudnych ludzkich problemów i przemawiały do każdego. Trzeba zaznaczyć, że takich treści nie słyszy się w mediach  publicznych ani w komercyjnych. W kuluarach można było usłyszeć, że politycy m.in. część parlamentarzystów nie zdaje sobie sprawy z powagi problemu bezrobocia. Bo jest bezrobocie oficjalne wg wskaźników, ale jest ono większe o prawie 100% o osoby objęte m.in. opieką społeczną – ta liczba nie jest wliczana statystykę. Tragiczną sprawą jest emigracja zarobkowa. Wyjechało dużo młodych dobrze wykształconych fachowców, którzy nie znajdują pracy w Polsce. Rozłąka bardzo często doprowadza do rozbicia rodziny, bo wyjeżdża ojciec lub matka, są przypadki, że Ojczyznę opuszczają obydwoje. Wtedy dzieci zostają pod opieką dziadków lub na łasce losu?! Powstała nowa grupa społeczna „dzieci euro sieroty” i „dziadkowie euro sieroty”.
Dość smutnym był fakt, że w konferencji studenci nie brali udziału…?!
Podsumowując, składam gratulacje Organizatorom, za podjęcie trudnego i złożonego problemu PRACY oraz sprawne przeprowadzenie całej Konferencji. 
Moje skromne propozycje:
1) Opracować i rozesłać kwestionariusz do uczestników z pytaniem jak odebrali 1-szą konferencję z prośbą o wnioski, propozycje, itp.
2) Opracować  ankietę do uczestników pod kątem przedstawienia problemów, sposobów działań, zaktywizowania młodzieży,  oczekiwań pracodawców-propozycji na przyszłość., itp.
3) Przeprowadzić sondaż dot. oczekiwań młodzieży w zakresie kształcenia,  zatrudnienia, itp.


.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz